Pravidla a podmínky

Zpět na hlavní stránku

Registrací a používáním mobilní a webové aplikace Horobraní se zavazujete k dodržování následujících pravidel a podmínek:

Základní pravidla

 1. Účast a registrace ve hře Horobraní je dobrovolná a soutěžení probíhá na vlastní riziko. Je ovšem nutné dodržovat pravidla hry zveřejněná na webových stránkách Horobraní: https://hory.app/.
 2. Kolektiv autorů/organizátor nezodpovídá za správnost uvedených údajů v databázi nebo mapách.
 3. Kolektiv autorů/organizátor nezodpovídá za jakékoliv zranění, smrt, škody na majetku a to jak soutěžících, organizátorů, ani třetích stran.
 4. Použití Horobraní je myšleno pro soukromé a amatérské použití. Pro případné profesionální, komerční či korporátní použití je nutné kontaktovat kolektiv autorů/organizátora na e-mailu: info@horobrani.cz
 5. Hlavním tématem Horobraní jsou hory, vrcholy, kopce apod. Nesouvisející data, obrázky a odkazy (“spam”) budou mazány a zdrojový účet bude zablokován.
 6. Je zakázáno jakkoliv upravovat, modifikovat nebo napadat Horobraní, stejně jako sdílet jakýkoliv škodlivý software přes webhosting Horobraní.
 7. Používáním aplikace Horobraní se zavazujete k dodržování zákonů daného státu, stejně jako nařízení jednotlivých organizací, oblastí a jiných subjektů, se kterými je možné během akce přijít do styku (NP, CHKO, Obecní vyhlášky, aj.).
 8. Každý z účastníků je zodpovědný za veškerá poskytnutá data, informace, fotografie, videonahrávky a jiné materiály pro Horobraní.

Obecné podmínky

 1. Organizátorem hry Horobraní je firma Hory.app s.r.p. (dále jen Organizátor) se sídlem Žitavská 133/59, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, IČO: 09504800.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo tyto podmínky a pravidla kdykoliv změnit. Jakákoliv úprava v sekci: Základní pravidla, Obecné podmínky a Pravidla hry bude oznámena všem registrovaným členům přes e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo upravit, pozastavit či zrušit Horobraní kdykoliv bez udání důvodu.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo změnit pravidla hry.
 5. Užívání mobilní aplikace Horobraní a registrace do webové aplikace Horobraní (umožňující zálohování dat) je zdarma. Soutěžení a plnohodnotné využití webové aplikace Horobraní jsou zpoplatněny ve formě startovného minimálním poplatkem 365 Kč/15 €. Startovné se platí vždy na celý jeden kalendářní rok v plné výši. Tento poplatek není refundovatelný kromě bodu č. 3 obecných podmínek.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo aplikaci Horobraní znepřístupnit kdykoliv a komukoliv z jakéhokoliv důvodu.

Tento dokument je platný od 1. února 2024 do odvolání nebo další aktualizace.

Zpět na hlavní stránku