Přijeli Horobraníci ze severu, máme společné zájmy (horobraní,geocaching,lab caches).
       Na jaký kopeček je pozvat? Kde ještě nebyli?
      Můj návrh je přijat.
       Bájná hora Blaník.
V dopoledních hodinách parkujeme na malém parkovišti u vesničky Lesáky.  Po zelené značce jdeme na první kopeček
Slepičí skálu.

Skála je narušena lomem. Ale právě z tohoto lomu byl v roce 1868 vylomen jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla. Kameny pocházely z významných míst Čech a Moravy.
Cestou si někteří odskočí odlovit sem tam kešku a začínáme lovit lab caches. Po stopách Blanických rytířů.
Pár kroku dále je kopeček Holý vrch (550).

Labka nás vede pomalu a jistě kolem Blanické studánky a Veřejové skály na rozhlednu Velký Blaník.

Dnešní podobu získala rozhledna v roce 1941. Klub českých turistů postavil místo nekryté rozhledny na Velkém Blaníku dřevěnou věž tvaru husitské hlásky, 30 metrů vysokou, krytou šindelem.
Z rozhledny sestupujeme do Louňovic pod Blaníkem a hned stoupáme na Malý Blaník kde se opravuje poutní barokní kaple Máří Magdaleny.

Kaple byla vybudována v roce 1735 a zrušena byla v roce 1790 během náboženské reformy císaře Josefa II. V současné době zde zůstaly pouze obvodové zdi.

Tady končí naše putování  Po stopách Blanických rytířů.

Horobraník ze severu k tomu sepsal pár veršů.

Báseň horobraníků

Dnes na horu Blaník,
vyběh Fány jako mladík.
Povzbuzen byl dárkem,
oslavil to párkem.
Dolů už jen kešku vzal,
každý by mu zatleskal.

Lenička a její Dali,
Rozhlednu i rytíře,
všechno bylo k nevíře.
Velký Blaník i ten malý,
do deníčku si zapsali.