Horal Českého lesa 2024


Objev krásy Českého lesa skrze 20 pečlivě vybraných vrcholů.

Doba trvání výzvy

1. 1. 2024–31. 12. 2024

Popis

Cílem výzvy je během roku 2024 navštívit vybraných 20 vrcholů Českého lesa. Osobitý výběr vrcholů pro vás s radostí připravil Horobraník Peschlik.

Peschlik vás zve do Českého lesa

"Vítejte v česko-bavorském pohraničí, v Českém lese – kraji s pohnutou historií, který utrpěl několik významných ran osudu. Je to kraj Chodů, kteří střežili zemskou hranici, ale také sklářů, dřevorubců a uhlířů, kteří na milířích pálili v místních lesích dřevěné uhlí.

Nejzávažnější osudovou ranou bylo vyhnání místních německých obyvatel po prohrané 2. světové válce (jen blízké okolí Domažlic bylo etnicky české) a zřízení zakázaného hraničního pásma. Právě zde probíhala dělicí čára mezi Východem a Západem, tzv. „železná opona“ – pevná hráz socialismu a míru.

Tyto skutečnosti formovaly i zdejší krajinu. Většina sídel byla srovnána se zemí nebo upravena pro potřeby vojska ČSLA a Pohraniční stráže (PS). Prostory obcí byly většinou zalesněny, takže dnes jen zkušené oko dokáže rozpoznat, kde dřív žili lidé. A právě i do těchto míst vás zavede mnou vytvořená výzva. 

Činností výše zmíněných složek obrany státu vznikly v místních lesích kvalitní cesty, které vedly podél signálních stěn, jež měly za úkol odhalit narušitele a zamezit mu v průniku přes hranice, tzv. „za kopečky“. Tyto cesty vřele doporučuji všem vyznavačům jízdy v sedle kola.

Snažil jsem se obsáhnout pokud možno celý masiv Českého lesa. Ne vždy se tedy jedná o top kopce, protože by byly v některých případech moc blízko u sebe, ale i o vrcholy, v jejichž nedalekém okolí se nachází něco zajímavého např. z historie či poblíž stojí rozhledna nebo se ze země dere na povrch obdivuhodný skalní útvar.

Užijte si klid a duševní pohodu, kterou vám skýtá les, Český les – Oberpfälzer Wald!"

Pravidla

Pro splnění této výzvy musíš dodržet obecná pravidla.

Tvůj progres a detaily o výzvě jsou k dispozici v premium verzi.
5 3 17. 1. 2024
1. úroveň
Chválím Psachlíka za opravdu pečlivě a kvalitně připravenou výzvu. Kromě povinných 3 hor Dyleně, Přimdy a Čerchova zařadil i výrazné vrcholy, které každý kdo přijíždí z vnitrozemí uvidí - Hřeben Haltravy (Velká skála), Velký zvon, Kamenný vrch. I když je někdy otravné na tyto hory po rozbitých asfaltkách dojít (Dyleň, Velký zvon). Ukázal všem i jak je Český les divoký - hlavně jeho hraniční část - Capartická skála, Ve skalkách, Havran a Šelmberk s kouzelnou osadou Ostrůvek. Na konci chci pochválit za zařazení pro mně nejkrásnějšího a nejtajemnějšího místa Českého lesa Tři znaky s přilehlým vrcholem Pfennigfelsen. Jirka