30 denní výzva 2022


Tvým úkolem je udržet sérii po sobě jdoucích 30 dní, kdy každý den uskutečníš alespoň jeden výstup. Pokusů máš kolik chceš, každý den může být tím prvním v řadě.

Doba trvání výzvy

Výzva běží v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Popis

Cílem výzvy je během roku vytvořit sérii 30 po sobě jdoucích dní, kdy každý den uskutečníš alespoň jeden výstup. Výstupy můžeš uskutečnit opakovaně i na stejný vrchol.

Tvůj postupný progres i to, kolik Horobraníků už výzvu splnilo, uvidíš vždy na této stránce.

Držíme ti palce!

Pravidla

Pro splnění této výzvy musíš dodržet obecná pravidla.

Tvým úkolem je navštívit a zalogovat v aplikaci Horobraní minimálně 30 vrcholů, kdy každý den výzvy musíš uskutečnit alespoň jeden výstup. Termín výzvy si volí každý sám, nicméně jednotlivé dny na sebe musí navazovat. V případě přerušení série je aktuální pokus ukončen a s následujícím výstupem začíná další pokus o pokoření výzvy. Během roku máš neomezený počet pokusů s časovým ohraničením 1.1. - 31. 12. 2022.