Hraničář 2021


Jdi po stopách dálkové trasy Via Czechia okolo Česka a po cestě posbírej 50 vrcholů.

Doba trvání výzvy

Výzva běží v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Popis

Cíl výzvy

Cílem výzvy je v roce 2021 jít po stezce Via Czechia a na trase posbírat alespoň 50 vrcholů výzvy. Vybrali jsme vrcholy, přes které Via Czechia vede a vrcholy ležící bezprostředně u ní (zpravidla do 100 m od trasy). Na severní stezce jich potkáš 212 a na jižní 94.

Pravidla

K plnění výzvy potřebuješ být registrovaný uživatel Horobraní s plnou verzí pro rok 2021. Tvým úkolem je navštívit a zalogovat v aplikaci 50 libovolných vrcholů z níže uvedeného seznamu vrcholů na trase Via Czechia. Svůj průběžný progres i to kolik uživatelů už tuto výzvu splnilo uvidíš na této stránce. Na výzvě Hraničář spolupracujeme s autorem projektu Via Czechia Honzou Hockem , což je úžasný fotograf, světoběžník a autor mnoha publikací.

Odměny

V této výzvě můžeš vedle krásných zážitků z putování získat také tematické knižní odměny od Via Czechia. Na konci roku vylosujeme ze všech úspěšných Hraničářů tři, kteří získají knihu.

O PROJEKTU VIA CZECHIA

Stezky Via Czechiapředstavují nejdelší a nejodvážněji vedené dálkové trasy v České republice. Jsou vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo zimní turistiku na lyžích.

Trasy Severní stezka a Jižní stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, sledují převážně státní hranici a překračují nejvyšší vrcholy většiny našich hor. Stezky procházejí v co největší míře přírodou a směřují k hlavním zajímavostem jednotlivých oblastí. Obě stezky dohromady tak tvoří ucelenou, důkladně zmapovanou a popsanou trasu okolo Česka.

Mapa severní stezky: pěší trasa, cyklotrasa
Mapa jižní stezky: pěší trasa, cyklotrasa

Pravidla

Pro splnění této výzvy musíš dodržet obecná pravidla.

Mapa a seznam vrcholů výzvy jsou k dispozici v premium verzi.