Koncem června jsme dokončili přidání devíti nových zemí do Horobraní. Konkrétně se jedná o Francii, Spojené Království, Irsko, Island, Isle of Man, Guernsey, Jersey, Faerské ostrovy a Norsko. Na první pohled se jedná o země různorodé a někomu z vás možná přijde, že něco ani země nejsou. A kde se vzalo těch 12 časových pásem, když jsme pořád v Evropě?


Jak postupujeme při přidání země a jak zemi vlastně definujeme?

Primárním prvním zdrojem našich dat jsou Open Street mapy. Je to databáze všech možných věcí, které se dají zanést do mapy a vytváří ji samotní uživatelé po celém světě. Nás zajímají hlavně dvě věci - vrcholy a ohraničení zemí, resp. územních celků, které danou zemi dělí.

Jeden z častých dotazů je, proč nejsou země rozdělené podle pohoří jako je tomu u nás nebo na Slovensku a v Polsku. Důvod je jednoduchý. Ostatní země taková data nemají k dispozici. Jasně, Alpy jsou rozdělené na různé části, ale nikoho už "nezajímá" rozdělení a klasifikace "pohoří" kolem Vídně, jako je tomu třeba kolem Prahy a tím pádem máme nekompletní data. Pro nás je důležité, abychom oblastmi pokryli celé území dané země. Nejjednodušší je proto využít nějaké administrativní celky, které konkrétní zemi logicky rozdělují. Ani to ale není úplně jednoduché a jednotné, protože každá země má tyto celky různě velké. Hledáme proto vždy nějaký kompromis.

Došli jsme k závěru, že je lepší přidat alespoň nějak rozdělenou zemi, aby si Horobraníci mohli ukládat návštěvy na vrcholech, než s tím čekat, než najdeme relevantní zdroje a jestli vůbec.

Definici země pak přebíráme právě z pohledu Open Street map. Zajímavostí jsou malé země nebo území jako jsou ostrovy Guernsey, Jersey a Isle of Man. Jedná se o tzv. Britská korunní závislá území, která ale mají velkou úroveň autonomie, díky čemuž je považujeme v Horobraní za samostatné. Úplným opakem je Francie, která má více jak 10 zámořských území, která jsou s ní ale velmi svázaná. Kvůli tomu jsme se s přidáním Francie dostali do již zmiňovaných 12 časových pásem. Patří sem území v Jižní Americe, v Karibiku, u Afriky ale také v Oceánii. Když zadáte Francii do vyhledávače v Mapy.cz, tak uvidíte celý svět :-)


Hrubá příprava databáze

Vše začíná stažením oblastí, které danou zemi rozdělují. Ty nahráváme do výborného softwaru QGIS, který nám umožňuje doladit hranice oblastí, správně si je pojmenovat apod. Na dalším obrázku je vidět, jak to vypadá uvnitř systému s nově pojmenovanými a přidanými zeměmi.